Skriv ut den här sidan

Grundvaccination - vad är det?

Alla personer, oavsett om man reser utomlands eller stannar i Sverige, bör ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp och difteri. 

Du som inte har blivit vaccinerad mot eller har haft mässling bör även överväga denna vaccination. 

Vid resa med barn som inte hunnit få sin grundvaccination bör vaccineringen tidigareläggas i samråd med din läkare och barnavårdscentral. 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer, se kontaktuppgifter i kolumnen till höger. 

Mässling

Mässling orsakas av ett virus och är en av de mest smittsamma sjukdomar vi känner till. Virus sprids via luften och smittar på så sätt mottagliga individer genom luftvägar och ögonens slemhinnor. Sjukdomen finns främst i utvecklingsländer som Afrika, östra medelhavsregionen och i sydöstra Asien.

240 000 dödsfall rapporterades till WHO 2006. I Sverige vaccineras samtliga barn på BVC vid 18 månaders ålder och vid 12 års ålder via skolhälsovården enligt det gamla vaccinationsschemat.

Barn födda efter 2002 får sin andra vaccindos i årskurs 1-2 via skolhälsovården.

Difteri

Difteri är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av ett gift från en bakterie. Sjukdomen sprids från person till person. Infektionen sätter sig i halsen.Vaccination påbörjades redan på 1930-talet men långt ifrån alla fick vaccinet.

De flesta personer födda från mitten av 1950–talet har fått ett grundskydd som omfattar 3 vaccinationer. En 4:e dos erhålls sedan i 10-års ålder via skolhälsovården. Grundskyddet omfattar således fyra vaccinationer. Vid utlandsresa kan ytterligare difterivaccination övervägas med 10-30 års intervall.

”Trippelvaccin” var en beteckning för ett kombinerat vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta. ” Duplexvaccin” var på motsvarande sätt ett kombinerat vaccin mot stelkramp och difteri. Det vaccinet är idag ersatt av Di Te booster.

Polio

Är en virussjukdom som påverkar nervsystemet och kan medföra förlamning. Grundskyddet omfattar 3 vaccinationer + en 4:e dos efter cirka 5 år. Personer födda mellan 1948 – 59 har fått ett svagare vaccin och behöver ytterligare en 5:e dos.

Eventuellt kan en extra dos övervägas vid resa till tropiska länder.

Stelkramp (tetanus)

Stelkramp orsakas av ett nervgift från en bakterie, som kommer in i kroppen via ett sår. Även en bagatellartad skada kan utgöra en risk.

Personer födda på 1950-talet och framåt har fått ett grundskydd som omfattar 3 vaccinationer samt en 4:e dos i 10–års åldern.

Män som gjort militärtjänst före 1990 har i regel även fått en påfyllnadsdos. Likaså personer som varit utsatta för en sårskada har fått en extra vaccination. 4 vaccinationer ger dig ett skydd som varar cirka 30 år.