Skriv ut den här sidan

Horisonten barn och unga

Horisonten barn och unga är en öppen mottagning för föräldrar, barn och ungdomar upp till 18 år. Hit kan ni vända er för att få rådgivning, stöd och behandling. Horisonten är ett samarbete mellan Nacka kommun och Boo vårdcentral och här arbetar psykologer och socionomer.

Vilken hjälp kan du få på Horisonten barn och unga?

Hit kan du vända dig om du behöver råd och stöd i ditt föräldraskap, vid svårigheter i familjerelationer eller om ditt barn besväras av till exempel nedstämdhet, oro, ilska eller sömnsvårigheter. Hos hos kan ni få hjälp med bekymmer som inte vuxit sig alltför stora. 
Vi välkomnar barn och ungdomar upp till 18 år med familj. Vården är kostnadsfri.

Kontakten inleds med ett första telefonsamtal där ni får beskriva er situation. Därefter bokar vi tid hos någon av oss behandlare för ett bedömningssamtal. Vid första besöket kartlägger vi tillsammans hur ni mår, hur situationen ser ut samt vilka behov ni har. Ni får även skattningsformulär att fylla i för att vi ska kunna bedöma vilken fortsatt hjälp ni behöver.

Besöket avslutas med ett gemensamt beslut om hur fortsatt kontakt ska se ut. I vissa fall kan bedömningen leda till hänvisning eller remiss till annan vårdgivare.

Våra insatser:

  • Rådgivning och information
  • Bedömning av psykisk hälsa
  • KBT-baserade gruppbehandling för ångest och rädslor hos barn, Våga
  • KBT-baserad föräldragrupp för att minska konflikter med sitt barn, KOMET
  • Föreläsning om stress för ungdomar och deras föräldrar
  • Föräldraföreläsningar om ångest och oro hos barn och tonåringar
  • Individuella behandlingar
  • Stödsamtal

Våga

Om ditt barn har ångest eller oro erbjuder vi "Våga" för barn som är 8-13 år gamla. Våga är en version av Cool Kids: en KBT-behandling som är särskilt utvecklad för att behandla ångest hos barn och unga. Vi har utvecklat behandlingen så att den passar vår målgrupp bättre. Behandlingen består av gruppträffar för barn och föräldrar, där ni får lära er hur ni kan hantera rädsla och ångest.

Komet

Vi erbjuder Komet föräldrastödsprogram för föräldrar som ofta hamnar i bråk med sitt barn och där konflikterna präglar vardagen. Syftet är att minska konflikterna och få bättre relation med sitt barn. Gruppen träffas varje vecka vid elva tillfällen, 2,5 timme per gång. Programmet är KBT-baserat och har visat sig vara mycket hjälpsamt för föräldrar och barn.

Under våren deltar Horisonten i ett forskningsprojekt i samarbete med Karolinska Institutet där ni som deltar kommer lottas till att erbjudas antingen KOMET i grupp i Boo vårdcentrals lokaler eller internetförmedlad KOMET. Rekrytering av deltagare sker främst i januari 2018.
För frågor och anmälan kontakt Nina Micaux på nina.micaux@nacka.se

Läs mer om Komet på www.kometprogrammet.se

Kontakta Horisonten barn och unga