Skriv ut den här sidan

Horisonten

Horisonten vuxna (18 år och äldre) är Boo vårdcentrals team för vuxna med psykisk ohälsa. Till oss kan du komma om du besväras av till exempel stress, sömnproblem, oro, ångest, nedstämdhet eller om du genomgår en kris i livet.

Insatser och behandlingar som vi erbjuder

 • Samtalsstöd när livet är svårt, till exempel i sorg och kris, i grupp eller individuellt.
 • Gruppbehandlingar och kortare individuella behandlingar vid sömnproblem, nedstämdhet, ångest och stress, utifrån kognitiv beteendeterapi - KBT.
  KBT, utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka och förändra. I KBT jobbar man mot konkreta mål och arbetar mycket med övningar mellan träffarna. KBT-behandling kan också ske via internet, appar och/eller självhjälpsböcker, med eller utan stöd av behandlare.

 • Våra föreläsningar handlar om ångest, stress, nedstämdhet och sömn utifrån KBT. Föreläsningarna är öppna för alla. Du anmäler dig till våra föreläsningar genom att ringa till 08-747 57 23 - knappval 4. Du kan också anmäla dig till föreläsningarnar via 1177 Vårdguidens e-tjänster
  Mer om våra föreläsningar:
  Ångest och oro>
  Sömn och sömnsvårigheter>
  Stress och stresshantering>
  Nedstämdhet och depression> 
  Anhörigföreläsning om ångest och oro hos barn och ungdomar>

Ditt första besök - ett orienterande samtal

Vid samtalet träffar du en psykolog för kartläggning av ditt mående och din livssituation. Under samtalet gör vi tillsammans en planering för hur vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt utifrån dina behov. Ibland finns lämpligare behandling att få någon annanstans och då hjälper vi dig vidare.  Vi har ibland väntetid till behandling, i första hand till individuella kontakter.

Vi som arbetar på Horisonten

Psykologer >

Socionom >