Skriv ut den här sidan

Astma/KOL

Astma-/KOL-mottagningen på Boo vårdcentral utreder, behandlar och följer upp dig som har kroniska luftvägsbesvär som allergi, astma och/eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

På astma/KOL-mottagning får du råd, stöd och behandling av sjuksköterskor och läkare med särskild kompetens.

Alla med KOL eller astma träffar en läkare för bedömning. Hos våra astma/KOL-sköterskor kan du beställa tid direkt eller få rådgivning via telefon 08-123 382 21, telefontid vardagar klockan 8.15-9.15. Sköterskan kan också hjälpa till med lungfunktionstester (spirometri), vaccinationer, rökavvänjning och ge råd om och visa hur man använder sina läkemedel. Behöver du träffa en sjukgymnast eller dietist på grund av dina andningsbesvär, skriver vi remiss för det. 

Har du allergier eller misstänker att du är allergisk kan du göra allergitest efter en första bedömning hos läkare. Är du allergisk och har astma kan det vara aktuellt med remiss för allergivaccination.

Testa dig för KOL!

Om du är rökare eller har rökt tidigare och tror att du kan ha KOL, kan du göra ett enkelt utandningstest och se om du har trånga luftrör det vill säga tecken på KOL. Undersökningen kallas för mini-spirometri. Visar mini-spirometrin att luftrören är påverkade går vi ofta vidare med ytterligare tester av lungfunktionen, en så kallad dynamiskt spirometri, innan man kan ställa diagnosen KOL. Mini-spirometri kan du göra hos våra undersköterskor. Antingen kan du boka en tid till undersköterska eller så kan du göra undersökningen i samband med annat besök på mottagningen.