Ledning

Kajsa Sundqvist

Distiktsläkare
Biträdande verksamhetschef

Katrin Hagskog Engel

Distriktsläkare
Biträdande verksamhetschef

Kerstin Jacobson

Handläggare
Biträdande verksamhetschef

Lena Pomerleau

Verksamhetschef
Distriktsläkare