Skriv ut den här sidan

Högkostnadskort och frikort

Stockholms läns landsting har elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården i länet. Till öppenvården hör till exempel vårdcentraler och närakuter, men inte när du blir inlagd på sjukhus.

Vid varje besök registrerar vårdgivaren de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet i systemet.

När du kommer upp i 1100 kronor når du gränsen för frikort. Det innebär att du under resten av tolvmånadersperioden, räknat från första besöket, inte behöver betala något för de besök som ingår i högkostnadsskyddet. Du behöver bara visa legitimation.

Du hittar uppgifter om dina avgifter, högkostnadsskydd och frikort genom att logga in på www.1177.se.